Kindersparen

Wilt u de toekomst van uw oogappel voorbereiden?

Wilt u uw oogappel een goeie start geven in het leven?

Door een maandelijks bedrag te sparen ( min 25euro/maand ) kunt uw oogappel een voorsprong geven als hij/zij moet starten aan het leven. Het wordt alsmaar moeilijker voor de kinderen van de toekomst om te sparen, financiële zekerheid op te bouwen. U kan hem/haar daarbij nu al een handje helpen en zo hem/haar de start te geven waardoor alles wat makkelijker wordt eens hij/zij het ouderlijk huis verlaat.

1. De eerste stap naar een zekere toekomst.
Intekenen op een tak21 spaarverzekering voor kinderen zet u een eerste stap naar een zekere toekomt. U krijgt immers een gewaarborgde rentevoet van 1.5%. Het nettokapitaal dat u hebt opgebouwd is steeds gewaarborgd ( ook door de overheid !!! ). Op elke netto gestorte premie ( gestorte premie exclusief taks en instapkosten ) geniet u de gewaarborgde rentevoet dat op dat moment in voege is en dit gedurende de volledige duur van het contract.

2. Kapitalisatie.
In tegenstelling tot een normaal spaarboekje is hier sprake van een kapitalisatiesysteem. Dit houd in dat uw gespaarde bedragen dagelijks rente krijgt, bij een klassiek spaarboekje krijg je dit slacht op het einde van het jaar. Doordat u dagelijks rente krijgt op uw spaarverzekering en de rente hoger ligt dan de marktrente op spaarboekjes, zal de opbrengst steeds hoger liggen dan bij een klassiek spaarboekje.

3. Op eigen tempo sparen voor de toekomst.
U kan zelf bepalen hoeveel u maandelijks wil sparen voor uw oogappel, dit vanaf een minimumbedrag van 25 euro. U kan ook tijdens de loopduur van het contract u maandelijks streefdoel verhogen of verlagen naar uw financiële mogelijkheden van het moment. U kan ook vooraf een bepaald streefbedrag bepalen, bv 25000 euro op de 18de verjaardag. Dan wordt er een berekening gemaakt aan de hand van de leeftijd van het kind hoeveel uw maandelijkse bijdrage moet zijn om dit bedrag te bekomen.

4. Twee spaarverzekeringen.
Wij bieden u twee verschillende spaarverzekeringen aan, nl. opti plan junior ( AXA ) spaarboekje voor kids ( AG ) Beiden bieden u momenteel een gewaarborgde intrestvoet van 1.5% op alle netto gestorte premies.

U vind de financiële fiches en algemene voorwaarden op deze pagina:
AXA - Financieel plan opti junior
AXA - Algemene voorwaarden opti junior

AG Insurance - Brochure kids
AG Insurance - Algemene voorwaarden kids
AG Insurance - Financieel plan kids

Graag een offerte op maat?

Laat dan hier uw gegevens achter